Каква е тАЯ работа?

“Каква е тАЯ работа” е кампания, с която целим да промотираме ползите и въздействието от младежката работа за развитието на младите хора в България. 

Също така и да промотираме младежките организации, тяхната дейност и принос за развитието на младите хора.

Изпратете ни своите добри примери от работата на вашата организация (или вас самите). Това могат да бъдат проекти, събития, инициативи, обучения (или цялостната ви дейност), които подпомагат личностното, социално, гражданско и професионално развитие на младите хора (15-29г.).

Примери: пряка работа с младежи; диалог с вземащите решения; намеса в градска среда; решаване на социален проблем; създаване на младежко пространство, застъпническа кампания и др.

Как да участвате?

За кого е?

Младежки организации, хора и институции, работещи с млади хора.

Как да го напишете?

Използвайте нашите насочващи въпроси:
  • Как се казва организацията (или човека) изпълнил добрата практика?
  • Какво е името на проекта/събитието/инициативата?
  • Какво всъщност се случи? Каква беше дейността?
  • Какво постигнахте? Какъв е резултатът?
  • Какво бе въздействието върху младите хора – непосредствено и дългосрочно?
  • Колко младежи бяха въвлечени?
  • Колко партньори и/или институции бяха въвлечени?
  • Има ли някакви снимки и/или видеа, сайт, фб страница?

Представянето може да бъде направено чрез

01.
 
1. Попълнете бланка с Вашите добри примери
02.
 
2. Изпратете ни Кратко видео

Заснемане на кратко видео (до 3 мин.), в което разказвате за добрия пример. Видеата ни изпращате на yspdb2001@gmail.com

Добрите примери ще бъдат публикувани във:

- в сайта - www.youthwork.yspdb.org
- фейсбук събитието на @Национална среща “Младежка работа от А до Я”
- фейсбук страницата на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
- Фейсбук страницата на Национален младежки форум
- онлайн и традиционни медии

Тазгодишната среща е съфинансирана по проект “Национална среща Младежка работа от А до Я” по Ключова Дейност 3 на програма Еразъм + с номер на договора: 2020-2-BG01-KA347-079438

Национална среща “Младежка работа от А-Я” © 2020 Всички права запазени. 

Изработка: ViBrand Visuals