11-то издание

Гледай на живо
Национална среща
"Младежка работа от А - Я"

Дни
Часа
Минути
секунди
КоГА?

15-19 юни 2022 година

Къде ?

град Перник

За нас
Национална среща
"Младежка работа от А до Я"
01.
1. Кои сме ние?

Единадесетото издание на Националната младежка среща се организира от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите в партньорство с Национален младежки форум, община Перник и Представителство на Европейската комисия в България.

02.
2. Защо го правим?

С провеждането на Национална среща “Младежка работа от А до Я”  ние целим да изведем на преден план ролята на Младежката Работа като основен инструмент за реализиране на националната политика за младежта и да набележим стъпки за нейното развитие в България.

03.
3. Критичните въпроси

Какъв е ефектът и ролята на Младежката работа, защо е важна?
Какво е състоянието на Младежката работа в момента - политики, практики, ресурси?
Какви са промените и новите тенденции след/ в условия на COVID 19 - политики, практики, ресурси?
Какво трябва да се направи за развитието на Младежката работа - стъпки за развитие?

0
Издания
0
Лектора
0
Участника
0
Документа и становища
актуална програма
график
Пристигане и настаняване на участници
Неформално откриване
Open space - Обща картина на младежката работа
вечеря
вечерни активности
Официално откриване
възможности за младите хора в европа
Пауза
младежката политика в европа
Обяд
младежката работа в европа
Пауза
Работа по групи
Вечеря
Вечерни активности
Актуално състояние на младежката работа в българия
Пауза
Работа по групи
обяд
работа по групи
Пауза
обобщаване на резултатите от работата по групи
Вечеря
Вечерни активности
Подготовка за Национално младежко изложение
Провеждане на Национално младежко изложение
Пауза
младежко студио
Пауза
Мрежуване и закриващ коктейл
Отпътуване на участниците

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НАЙ-ГОЛЯМОТО МЛАДЕЖКО СЪБИТИЕ “НАЦИОНАЛНА СРЕЩА – Младежката работа от А-Я”

Организатори
Регистрирайте се
Краен срок: 30април 2022г.

Тазгодишната среща е съфинансирана по проект “Национална среща Младежка работа от А до Я” по Ключова Дейност 3 на програма Еразъм + с номер на договора: 2020-2-BG01-KA347-079438

Национална среща “Младежка работа от А-Я” © 2020 Всички права запазени. 

Изработка: ViBrand Visuals